رول ضدتعریق مردانه نیوآ مدل من کول حجم 50 میل

رول ضدتعریق مردانه نیوآ مدل من کول حجم 50 میل

دئو نیوآ من کول کیک بسرعت حس عالی تازگی شادابی بخش و محافظت مطمئن را در تمام طول روز ارائه می کند.

مقایسه

توضیحات

دئو نیوآ من کول کیک بسرعت حس عالی تازگی شادابی بخش و محافظت مطمئن را در تمام طول روز ارائه می کند. فرمول ظریف کول-کر بدن را بصورت خوشایندی شاداب می‌کند و تعرق بدن را بطور مؤثری تنظیم می‌کند. علاوه بر این، دارای رایحه تحریک کننده است.

اثر تازگی نیروبخش – با فرمول کول کرمحافظت 48ساعته ضدتعریق و نیوآ من کر کمپلکستایید شده توسط متخصصان پوست