رول ضدتعریق مردانه نیوآ مدل درای ایمپکت پلاس حجم 50 میل

رول ضدتعریق مردانه نیوآ مدل درای ایمپکت پلاس حجم 50 میل

دئودورانت نیوآ من “درای ایمپکت پلاس” عملکرد ضدتعریق مضاعفی را برای داشتن حس خشکی و محافظت 48 ساعته در برابر عرق و بوی بد بدن ارائه می کند.

مقایسه

توضیحات

دئودورانت نیوآ من “درای ایمپکت پلاس” عملکرد ضدتعریق مضاعفی را برای داشتن حس خشکی و محافظت 48 ساعته در برابر عرق و بوی بد بدن ارائه می کند. تحقیقات نیوآ من برای اولین بار فرمولی حاوی عامل ثانویه و اضافی ضدتعریق طراحی کرده است. این “سیستم منحصربفرد درای پلاس” محافظتی مطمئن و 48 ساعته را در برابر عرق و بوی بد بدن برای شما ارائه می کند.

تنظیم مؤثر تعریق–با سیستم درای‌پلاس و مواد معدنیمحافظت 48ساعته ضدتعریق و نیوآ® من کر کمپلکستایید شده توسط متخصصان پوستبدون الکل یا رنگ‌دهنده