رنگ مو فورگرلز N4 قهوه ای متوسط 4.0

رنگ مو فورگرلز N4 قهوه ای متوسط 4.0

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Disk full (/tmp/#sql_50f_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t LEFT JOIN wp_termmeta ON ( t.term_id = wp_termmeta.term_id AND wp_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (10620) AND ( ( wp_termmeta.meta_key = 'order' OR wp_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY wp_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Disk full (/tmp/#sql_50f_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t LEFT JOIN wp_termmeta ON ( t.term_id = wp_termmeta.term_id AND wp_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (10618) AND ( ( wp_termmeta.meta_key = 'order' OR wp_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY wp_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

مقایسه

توضیحات

رنگ موی فورگلز حاوی روغن نارگیل ، روغن زیتون ، عصاره آلوورا ، لاوندر ، کراتین و ویتامین C با خاصیت نرم کنندگی بالا که باعث احیای موهای خشک و شکننده و آسیب دیده از مواد شیمیایی شده با قدرت پوشش زیاد ، نرمی و لطافت زیاد می شود.

اطلاعات بیشتر

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Disk full (/tmp/#sql_50f_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t LEFT JOIN wp_termmeta ON ( t.term_id = wp_termmeta.term_id AND wp_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') AND tr.object_id IN (10619) AND ( ( wp_termmeta.meta_key = 'order' OR wp_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY wp_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Disk full (/tmp/#sql_50f_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t LEFT JOIN wp_termmeta ON ( t.term_id = wp_termmeta.term_id AND wp_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('pa_colorbase') AND tr.object_id IN (10619) AND ( ( wp_termmeta.meta_key = 'order' OR wp_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY wp_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Disk full (/tmp/#sql_50f_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t LEFT JOIN wp_termmeta ON ( t.term_id = wp_termmeta.term_id AND wp_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('pa_vol') AND tr.object_id IN (10619) AND ( ( wp_termmeta.meta_key = 'order' OR wp_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY wp_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Disk full (/tmp/#sql_50f_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t LEFT JOIN wp_termmeta ON ( t.term_id = wp_termmeta.term_id AND wp_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('pa_producer') AND tr.object_id IN (10619) AND ( ( wp_termmeta.meta_key = 'order' OR wp_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY wp_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

طیف رنگ
پایه رنگ
حجم
تولیدکننده